Firma DIVER SERVICE s.c. wykonuje wszystkie prace podwodne i hydrotechniczne , które wykonują profesjonalni nurkowie z zawodowymi uprawnieniami upoważniających ich do wykonywania prac podwodnych wystawiania atestów nurkowych zgodnie z :
Dz. U. z 2003r. Nr 199 poz. 1936
Dz. U. z 2004r. Nr 273 poz. 2703
Dz. U. z 2005r. Nr 155 poz. 1298
Dz. U. z 2007r. Nr 64 poz. 428

Firma posiada bardzo bogatą bazę sprzętową – osobową co umożliwia jej prowadzenie robót podwodnych w pełnym zakresie.
1. Cięcie i spawanie pod wodą.
2. Przeglądy i inwentaryzacje obiektów podwodnych.
3. Przeglądy kadłubów statków.
4. Wykonywanie i naprawy konstrukcji żelbetowych.
5. Poszukiwanie i wydobywanie rzeczy , obiektów , konstrukcji zatopionych pod wodą.
6. Wydobywanie wraków.
7. Monitoring podwodny i wykonywanie dokumentacji za pomocą kamer podwodnych.
8. Prace odmulające i pogłębiarskie.
9. Przeglądy i oczyszczanie torów wodnych , akwenów portowych , kąpieliska do stanu umożliwiającego korzystania z nich.
10. Wykonanie wszelkich prac podwodnych z wykorzystaniem nurka i innego specjalistycznego sprzętu.
11. Umacnianie dna różnymi technologiami ( gabiony , worki , materace faszynowe itp.

Firma posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnie z wymaganiami OHAS 18001 : 2007 Certyfikat Nr. OHS 21294

SPRZĘT SPECJALISTYCZNY

Posiadamy profesjonalny sprzęt nurkowy pozwalający na wykonanie wszelkich prac podwodnych i hydrotechnicznych :
1. Pływająca baza nurkowa w postaci małego holownika , który może pracować jako mała pogłębiarka.
2. Robot podwodny ROV BUILER RB-150 jest dostosowany do wykonywania prac przeglądowych w różnych warunkach do głębokości 150 m.
3. Profesjonalny sprzęt do nurkowania amerykańskiej firmy KIRBY MORGAN z kamerą i łącznością
4. Sprzęt do cięcia i spawania podwodnego firmy BROCCO.
5. Stację hydrauliczną + urządzenia peryferyjne do wykonywania następujących prac :
– wiercenie w bekonie i drewnie
– cięcie stali , betonu , drewna
– pompowanie cieczy i emulgatów wodno-gruntowych.
Pracownicy Naszej firmy posiadają aktualne uprawnienia do prowadzenia Prac Saperskich związanych z rozminowaniem wysadzaniem obiektów i przeprowadzania zwiadów saperskich oraz wystawienia odpowiednich dokumentów.

Przeprowadzamy kontrole dna kąpielisk zgodnie z :
1.Ustawa z dnia 18 lipca 2001r PRAWO WODNE Rozdział 1 art. 9 punkt 19 poz.4.
2.Ustawa z dnia 17 października 2003r o wykonywaniu prac podwodnych :
Rozdział 1 art. 2 punkt 13
Rozdział 2 art. 6 punkt 1
Rozdział 5 art. 30 punkt 1 poz. 1,2,3
Rozdział 5 art. 30 punkt 2.

PRACE HYDROGRAFICZNE

SONDAŻ DNA – batymetria hydroakustyczna, PLANSZET w technologii 2D,
Izolinie równych głębokości oraz skala barwna. Ukształtowanie dna w określonym przedziale głębokości – 3D.

ATEST CZYSTOŚCI DNA – skanowanie dna sonarem bocznym, dokumentacja – PLANSZET. Możliwość wykonania dokumentacji zgodnie z potrzebami klienta.

IDENTYFIKACJA OBIEKTÓW PODWODNYCH – zwiad nurkowy lub badania sonarowe, dokumentacja zdjęciowa i echogramy sonarowe.

NADZÓR NAD PRACAMI HYDROTECHICZNYMI – badania dna, pobieranie prób osadów dennych, określenie warstw osadów dennych, badanie parametrów fizycznych wody. Zabezpieczenie prac remontowych na budowlach hydrotechnicznych.

PRACE POSZUKIWAWCZE I RATOWNICZE – środkami hydroakustycznymi, zwiadem nurkowym oraz kamerą TV przemysłową.

AUDYT KĄPIELISK I MIEJSC PRZEZNACZONYCH DO KĄPIELI, STANIC I PRZYSTANI ŚRÓDLĄDOWYCH I MORKICH – zgodnie z nowelizacją Prawa Wodnego.

PROJEKTOWANIE ORAZ WYSTAWIANIE OZNAKOWANIA NAWIGACYJNEGO
Sezonowe zabezpieczenie, konserwacja oraz wystawianie.

Badania wraków oraz innych obiektów podwodnych pod kątem zagrożenia środowiska morskiego zgodnie z konwencją HELKOM.